>> » 7 strategier för en framgångsrik moderskapsliv kvinnor fruktar för sin arbetssäkerhet medan de är

7 strategier för en framgångsrik moderskapsliv kvinnor fruktar för sin arbetssäkerhet medan de är

7 strategier för ett framgångsrikt föräldraledighet 7 strategier för en framgångsrik moderskapsliv kvinnor fruktar för sin arbetssäkerhet medan de är

7 strategier för ett framgångsrikt föräldraledighet

Att ta ledig tid efter att ha tagit en bebis kan vara dyrt. Även om familje- och sjukvårdsloven kräver att företag med 50 eller fler anställda tillhandahåller 12 veckor av obetald ledighet, tar de flesta föräldrar mindre än för att undvika att ge upp lönen under en längre tid. Endast 8 procent av företagen erbjuder anställda betald ledighet och kvinnor utan betald ledighet tar i genomsnitt bara 6, 6 veckor mammaledighet. (De med beta Läs Mer